Tracking og KPI-er for nettsider

Læring er viktig for å kunne ha en positiv utvikling for aktiviteten på nettsiden din. Jo mer innsikt du har, desto bedre grunnlag har du for å prioritere problemstillinger og tiltak. Men hva bør du fokusere på?

Her kan du lese mer om hva vi anbefaler deg å overvåke og sanke av data. Dersom du ikke ønsker å gjøre det selv, kan du spørre oss om hjelp.

"Å vite hva som fungerer og ikke fungerer, er begge verdifull læring."

*

Eksponering

I hvilken grad eksponeres trafikken din for innholdet på landingssidene?

Engasjement

I hvor godt engasjerer brukerne seg i det innholdet du har?

Konverteringer

I hvilen grad konverterer innholdet med tanke på dine målsettinger?

Holdninger

I hvilken grad bidrar innholdet til å bygge positive holdniger?