Frekvens definerer vi som antall ganger en gitt person i målgruppen din har sett annonsen i løpet av perioden – i gjennomsnitt. Dette tallet pleier for de fleste å ligge på 1-3 for en gitt kampanje.

Spørsmålet som er naturlig å stille seg vil jo da handle om hvilken frekvens vi bør sikte oss inn på.

Dette spørsmålet er ikke alltid like enkelt å svare på. For det første er det ingen muligheter for aktiv frekvensstyring ved Facebook sitt standard mediekjøp, nemlig auksjon. Her må frekvensen kontrolleres mer manuelt gjennom tiltak som variasjon i innholdet, annonsevolum, budsjett og målgruppe. Justering av disse spakene vil ha en effekt på frekvensen for kampanjen din.

Disse faktorene har også en dynamikk seg i mellom, gjennom at frekvensen som oftest blir høy om et altfor høyt budsjett rettes mot en svært liten målgruppe. I Norge har vi ofte ambisjoner om granulære målgrupper og store budsjetter, som ofte kan utgjøre en fare for at budskapet pushes ut altfor mange ganger til en meget spesifikk målgruppe, og bidra til såkalt “ad-fatigue”, eller annonseblindhet, og kan i verste fall lede til merkehat.

Som regel vil anbefalingen fra både mediehus og Facebook falle på en frekvens på 2 i uken. Dette tallet er basert på en studie gjennomført av Facebook fra 2015 til 2016, som påviste at 95% av purchase intent og ad recall for en kampanje fanges opp med en frekvens på 2 i uken.

Slikt som med all teoretisk grunnlag på dette feltet er dette likevel ikke satt i sten. Det eldgamle konseptet om “test test, test” gjelder fortsatt, og det er flere faktorer som kan tilsi at frekvensen bør være høyere eller lavere. Om merket ditt er nytt og ukjent, vil en høyere frekvens bidra til å etablere merkevaren som noe mer familiært blant målgruppen. Det samme gjelder om man har en lav grad av tilstedeværelse i markedsføringen fra før av, enten på Facebook eller i andre kanaler som Google eller større TV-kampanjer, da frekvensen vil oppleves som høyere om dette er tilfellet. Frekvensen bør også styres i henhold til hvor komplekst budskapet er. Noen ganger forstår vi ting veldig enkelt første gangen, men ved mer avanserte kampanjer som gjerne krever mer enn de 1,7 (på mobil) sekundene vi har på å fange brukernes oppmerksomhet kan det være lurt å sikte seg inn på en frekvens som er noe høyere. 2 i frekvens vil altså fungere for de fleste over tid, men de 2 visningene mot en gitt person bør altså innebære god viewability.

Det er selvfølgelig et utall andre faktorer bortsett fra frekvens som avgjør om en kampanje er vellykket eller ikke, men frekvensen kan være et nyttig verktøy når man vil maksimere kampanjens effektivitet.

Kilder:
Reach and Frequency Dynamics: Smarter Planning, Greater Impact, September 2016, Facebook
Effective Frequency: Reaching Full Campaign Potential, Juli 2016, Facebook